Home

Adopteer ebezoek met adoptievrienden aan de natuurweide in  “De Kapelse Moer” en koe

Bij ons is het ook mogelijk om een koe te adopteren. Dit is een initiatief van Stichting Milieubewustzijn. Op dit moment zijn er ongeveer 15 koeien en kalfjes geadopteerd. U wordt door ons op de hoogte gehouden van het wel en wee van de koeien en die door u geadopteerd is in het bijzonder. Natuurlijk mag u komen kijken naar uw koe. Wij vinden het contact van omgeving en boer belangrijk, en dit is een goede manier volgens ons. 

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de website van Adopteer een koe.

 Geadopteerde kalfje Corrie toen ze net geboren was

Op de foto’s ziet u het geadopteerde kalfje Corrie toen ze net geboren was (links), en een bezoek met adoptievrienden aan de natuurweide in “De Kapelse Moer” (boven).