TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>

 

Home

 

Welkom op de website van

Onze boerderij bevindt zich bij het natuurgebied “De Kapelse Moer”. Met veel plezier wonen en werken wij op deze boerderij in Zeeland, die al generaties lang in de familie is.

Wij hebben een gemengd bedrijf: akkerbouw en veehouderij, deze onderdelen hebben alles met elkaar te maken. Wij verbouwen o.a. aardappelen, uien, suikerbieten, suikermaïs en graan.

In 1998 zijn we begonnen met het houden van zoogkoeien als neventak, en in 2002 zijn we begonnen met de verkoop van het scharrelvlees vanuit een winkeltje, voor de openingstijden kunt u hier klikken. Wij houden de runderen op een diervriendelijke manier. Omdat de hele veestapel bestaat uit dieren die ook hier geboren zijn, hebben we een zeer hoge gezondheidsstatus. Gesleep met dieren verspreidt immers ook ziektes. Samen met de gezonde manier van voeding en huisvesting hoeft in slechts zeer uitzonderlijke gevallen de veearts een dier met antibiotica te behandelen.